सैनामैना नगरपालिका अन्तरगत अपाङ्गता परिचय पत्र व्यवस्थापन सिस्टममा हजुरलाई स्वागत छ।
परिचय पत्र को लागि माथि रहेको "Login" मा जानुहोस।